Welkom bij Wel-ja training

Wel-ja training biedt cursussen, training, begeleiding en coaching voor kinderen, ouders en professionals in het welzijnswerk.

Wel-ja visie

Bij Wel-ja training stellen wij het kind centraal.We gaan uit van de behoeften, ontwikkeling, beleving, vragen,dromen, verlangens en veerkracht van kinderen.

Onze trainingen, cursussen, begeleiding en coaching zijn vanuit die achtergrond opgezet en uitgewerkt.

Kenmerken van Wel-ja training zijn:het ontdekken van mogelijkheden in jezelf en de situatie, het versterken van kwaliteiten bij jezelf en de ander.

Wel-ja werkwijze

Onze manier van werken herken je aan:sfeervolle interactie, aanspreken van hart, hoofd en handen,verrassende invalshoeken, concreet en oplossingsgericht.

Wij gebruiken afwisselende werkvormen, zoeken balans in inspanning en ontspanning, bieden veiligheid en verrassing, en spelen in op vragen en reacties. Eigen inbreng van cursisten wordt bij Wel-ja gestimuleerd en in de training verwerkt.

De bouwstenen van Wel-ja

Wieneke Trompert
Elisabeth Schouten
Layla Heikens

Welja koffer

Trainingen

Hieronder vindt u ons aanbod van trainingen. Bij deze trainingen houden we vanzelfsprekend rekening met uw wensen, mensen en organisatie. Ook behoort een training op maat tot de mogelijkheden.
 

Trainingen voor kinderen en jongeren:

Rots en Water                                                                                                                                               

Rots en Water programma is een weerbaarheidsprogramma voor jongens en meisjes van 4 tot 21 jaar. Het is een methode om de eigen weerbaarheid te leren vergroten (geloven in de eigen kracht) en tegelijkertijd anderen respectvol tegemoet te treden. Het wordt onder andere gebruikt om pestgedrag in groepen om te buigen en de sociale omgang naar elkaar te verbeteren. De elementen Rots & Water staan voor het zoeken naar balans tussen de harde, onwrikbare rotshouding en de beweeglijke, verbindende waterhouding.

Trainingsaanbod Rots en Water 2017

Informatieavond voor ouders:   woensdagavond  25 januari en  1 februari  20.00-21.30

Locatie:  OBS De Kinderboom, Zuiderweg 44  in Slochteren en in Groningen


Data in gemeente  Groningen: 
 • 9 februari, 16 februari, 2 maart, 9 maart, 16 maart, 23 maart, 30 maart en 6 april
Tijden:
Donderdagmiddag 16.30-17.30
Locatie:
In gemeente midden Groningen of in Groningen
Aanmelden: zie contactgevens website. De training start bij voldoende aanmeldingen.
Kosten: 200 Euro (excl BTW) voor kinderen binnen de gemeente Miden Groningen  gelden er speciale tarieven.
 
 
Data in gemeente MiddenGroningen:
 • 8 februari, 15 februari, 1 maart, 8 maart, 15 maart, 22 maart, 29 maart en 5 april
Tijden:
Woensdagdagmiddag 17.00-18.00
Locatie:
OBS De Kinderboom, Zuiderweg 44  in Slochteren
Aanmelden: zie contactgevens website. De training start bij voldoende aanmeldingen.
Kosten: 200 Euro (excl BTW) voor kinderen binnen de gemeente Miden groningen  gelden er speciale tarieven.

Aanmelden:
Zie contactgegevens website en www.cjgslochteren.nl
 

Trainingen voor volwassenen:

Opvoeden met Rots en Water

 In de training voor ouders/verzorgers besteden we aandacht aan de principes van Rots en Water. We geven extra uitleg over de oefeningen die we met de kinderen doen. We besteden aandacht aan de achtergronden van pesten en geven tips hoe u als ouder/ verzorger uw kind hierin kunt begeleiden.

Daarnaast leert u in de training natuurlijk ook steviger in uw schoenen te staan. U leert voor u zelf op te komen en grenzen aan te geven volgens de Rots en Water methode. 

Data:    9 maart, 16 maart, 23 maart en 30 maart 2017                                                     

Tijden: donderdagavond 20.00-21.30    

Locatie: De Borgstee in Harkstede                                                                                                       

Aanmelden: Zie contactgegevens  website. De training start bij voldoende deelname

Kosten: 150 Euro (inclusief BTW) 250 Euro (inclusief BTW) voor beide ouders/verzorgers

   

Rots en Water op maat

Wij verzorgen aangepaste Rots en Water trainingen zoals bijvoorbeeld: ouder en kind trainingen, training voor tienermoeders, faalangstrainingen voor alle leeftijden. In overleg kunnen wij, uitgaande van specifieke wensen en doelgroepen, een op maat gemaakte Rots en Watertraining aanbieden.

Ouderavonden:

Wij kunnen op aanvraag  ouderavonden verzogen voor ouders op basisscholen, voorgezet onderwijs en kindercentra. Mogelijke onderwerpen zijn: " Als ouders gaan scheiden, scheiden de kinderen mee", Grenzen aan geven, een avond kennismaken en oefenen met Rots en Water. Andere thema's zijn bespreekbaar.

Bijscholing voor professionals:

Kind en Scheiding

Deze training besteedt aandacht aan kinderen in echtscheidingssituaties. Voor kinderen heeft de scheiding van de ouders veel gevolgen, zowel praktisch als sociaal emotioneel. Uitgaande van de ontwikkelingsfasen van het kind staan we stil bij de mogelijkheden om het kind op een passende wijze te begeleiden in deze moeilijke en verwarrende tijd. Wij leren pedagogisch medewerkers het gedrag, dat kan voortkomen uit de scheiding, te herkennen en hierop te reageren. We oefenen in de training door middel van praktische werkvormen hoe we het kind kunnen helpen bij het uiten van zijn gevoelens. In deze training besteden we aandacht aan de communicatie met de ouders.

Constructief samenwerken

In deze training wordt aandacht besteed aan verschillende vaardigheden die nodig zijn voor het goed kunnen samenwerken in een team, zoals luisteren, samenvatten, feedback geven en ontvangen. Door de  interactie tussen de verschillende teamleden komen ieders persoonlijke kwaliteiten aan bod. Dit kan ertoe leiden dat collega's bereid zijn om van elkaar te leren. Door het werken met creatieve werkvormen en rollenspelen wordt duidelijk waar kwaliteiten liggen. Pedagogisch medewerkers krijgend.m.v. huiswerkopdrachten en praktijkopdrachten inzicht in eigen handelen en de impact daarvan op collega's en het team.

Pedagogisch Goud

In deze training worden pedagogische stromingen die relevant zijn voor de kinderopvang verkend. We gaan op zoek naar de mogelijkheden om de eigen pedagogische houding te versterken. Hierbij staat het kind en zijn ontwikkeling centraal.

Kwaliteiten ontdekken

Wel-ja gaat uit van de kwaliteiten van pedagogisch medewerkers in het kinderwerk. Tijdens de training werken we met verschillende werkvormen en creatieve activiteiten op zoek naar naar ieders persoonlijke kwaliteiten. Pedagogisch medewerkers leren hun eigen kwaliteiten in te zetten in de praktijk. De dynamiek van de groep nodigt daarbij uit tot het herkennen en benoemen van ideeën en verborgen talenten.

Professionele communicatie met ouders

In deze training wordt gewerkt met theorie, eigen inbreng, intervisie en oefenen d.m.v. rollen spelen. Aan de orde komen de onderdelen: communiceren is leren, non verbaal gedrag, luistergedrag, belang en functies van samenvatten, vragen stellen, feedback, gespreksvormen en basisregels van de communicatie. De theorie wordt daar waar mogelijk terug gekoppeld naar de praktijk. Ook kijken wij naar de kwaliteiten van leidsters en de mogelijkheden om deze te versterken.
 
Welja zwaan

Advies en begeleiding

Wel-ja kan adviseren en begeleiden bij vragen op individueel, team- of instellingsniveau. Zoals:

 • het ondersteunen bij het opstellen van pedagogisch werkplan
 • implementeren van een pedagogisch werkplan
 • intervisie en individuele coaching
 • training op maat
Welja koffer

Kind en scheiding

Wel-ja werkt met gecertificeerde KIES-coaches volgens de KIES-methode. KIES staat voor Kinderen in Echtscheiding Situatie. KIES is een preventief hulpprogramma ontwikkeld voor en vanuit de behoefte van het kind met gescheiden ouders. KIES werkt landelijk en is bewezen effectief; onderzoek door de Universiteit van Utrecht heeft aan getoond dat KIES helpt bij het verwerken van de scheiding en verbetert  het contact met ouders. KIES geeft kinderen een stem in een echtscheidingssituatie. Kinderen scheiden niet, het overkomt ze.

Wel-ja biedt de volgende begeleiding in echtscheidingssituaties:

KIES spel en praat groep

In deze groep kunnen kinderen de scheiding leren begrijpen, verwerken en ontdekken hoe ermee om te gaan. Ook leren kinderen In deze groep hun ervaringen te delen, hun gevoelens en wensen te uiten. De communicatie en het contact tussen ouder en kind wordt gestimuleerd.

Actueel aanbod KIES spel-en praatgroep 2017

Data:

Afhankelijk van het aanbod op woensdagmiddag, donderdagmiddag of vrijdagmiddag

Tijden:

In overleg met de groep

Locatie:

Borgstee in Harkstede en in Groningen

Aanmelden: zie contactgevens website. De training start bij voldoende aanmeldingen

Kosten: 200 Euro (exclusief BTW)

 

ScheidingsCafé

 

Met enige regelmaat organiseren wij een informatieavonden over scheiding. 

 

Geef je kind een stem!


Scheidende en gescheiden ouders kunnen deze middag ervaringen met elkaar uitwisselen en zich laten informeren over verschillende zaken, zoals het invullen van het ouderschap na de scheiding.

Tijdens deze middag vertellen we  meer over hoe we kinderen een stem geven in de omgangsregeling met behulp van het KIES omgangsbegeleidingsprogramma.   De boekhandel biedt tevens literatuur over scheiden.

 

KIES begeleiding bij scheiding

In samenwerking met o.a. Scheidingsmakelaars begeleidt Wel-ja kleine groepen kinderen waarvan de ouders scheiden. De informatie uit de begeleiding kan meegenomen worden bij het opstellen van het ouderschapsplan.

KIES individuele begeleiding

De mogelijkheid bestaat om (eerst) individuele begeleidig te geven aan kinderen en pubers.  In een voorgesprek wordt bekeken welke begeleiding het beste bij het kind, de ouders en de situatie past. Na een individuele training is het  vaak wenselijk dat een kind deel neemt aan de KIES spel en praatgroep.

Ouderadvisering

In scheidingssituaties verandert er soms zoveel in het leven van ouders en hun kinderen dat het prettig kan zijn; om je hart te luchten, onzekerheden te bespreken en advies te krijgen van een ervaren KIES coach. Voor ouders met vragen of zorgen over de begeleiding van hun kind(eren), bestaat de mogelijkheid voor één of meerdere begeleidingsgesprekken.

Ouder-lotgenoten groep

De mogelijkheid bestaat om op aanvraag van ouders een lotgenoten groep op te starten onder leiding van een Wel-ja medewerker. Na vier bijeenkomsten met begeleiding kan de groep zelfstandig verder gaan.

Welja koffer

Koffers

De koffers bevatten materiaal en instructie om zelfstandig te gebruiken bij thema-, informatieavonden en teambijeenkomsten

Wel-ja koffer
Jij koffer
Kwaliteiten koffer
Nee koffer
Maatwerk Scheidingskoffer                                                                                                                                                                                                                                                      

De koffers zijn in ontwikkeling.

Welja koffer

Over ons

Elisabeth                                    Wieneke                                                 Layla

Wel-ja staat voor drie trainers met jarenlange ervaring in het begeleiden van groepen in het welzijnswerk en onderwijs. Wij zetten onze kwaliteiten en deskundigheid in op een verrassende, beweeglijke, professionele wijze.

Werkervaring

De Wel-ja trainers hebben werkervaring in de jeugdhulpverlening, ouder- en kindbegeleiding, vormingswerk aan tieners en volwassenen.

Daarnaast hebben we alle drie jarenlange ervaring in het sociaal agogisch beroepsonderwijs:

 • coachen van de studenten
 • stagebegeleiding
 • intervisie
Tot hun vakgebied behoort:
 • ontwikkelingspsychologie
 • (ortho)pedagogiek
 • sociale vaardigheden
 • communicatie
 • gespreksvoering
 • creatieve vakken
 • drama
 • leiding geven
 • Rots en Water
 • Kiezel en Druppel
 • KIES-coach
Welja koffer

Contact

Wel-ja
Hiddemaheerd 2
9737JN Groningen

050 301 25 34
06 204 904 93

info@weljatraining.nl

w.trompert@weljatraining.nl
e.schouten@weljatraining.nl
l.heikens@weljatraining.nl

–––––––––––––––––––––
Brand Design by HELDER